Приветствую Вас Гость!
Пятница, 14.06.2024, 14:54
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Меню сайта

Категории раздела

Наши НОВОСТИ

Конкурс

Учитель географии

Учитель географии

Мини-чат

Для добавления необходима авторизация

Форма входа

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Поиск

Рекомендую:

Гости сайтаfree counters
Free counters

Наша кнопочка

Учитель географии

Каталог статей

Главная » Статьи » Методическая копилка

КРИТЕРЇЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ.
1 бал — учень розрізняє терміни об'єктів, що вивчаються. Називає їх окремими словами чи реченнями (наприк­лад, це — «гори», це — «річка» і т. ін.).
2 бали — намагається дати характе­ристику географічного об'єкта чи яви­ща на елементарному рівні.
3 бали — допускає неточності у здійсненні спостережень. Виділяє ок­ремі особливості географічних об'єктів і явищ, прагне дати їм характеристику.
4 бали - описує явища й об'єкти, що спостерігаються, і відтворює частину матеріалу на фрагментарному рівні. Екологічно грамотно поводиться в природі під час екскурсій, виявляє елемент­и допитливості та спостережливості, розпізнає більшість об'єктів, які вивча­ються.
5 балів — здатний з допомогою вчи­теля логічно відтворити значну части­ну матеріалу, використовує умовні зна­ки, знімає показники спостережень, елементарно читає карту.
6 балів — самостійно виконує основ­ну частину практичної роботи, за допомогою вчителя робить елементарні порівняння, виявляє основні риси об'єктів і явищ, читає тематичні карти.
7 балів — починає усвідомлювати мету практичної роботи, встановлює й описує причинно-наслідкові зв'язки. Оперує основними поняттями й термі­нами. Аналізує зміст карт.
8 балів — може логічно мислити, правильно, за планом, проводить спос­тереження, відображаючи особливості  об'єкта чи явища в замальовках, діа­грамах, схемах. Формулює висновки, робить узагальнення. Правильно відби­рає навчальні джерела інформації та ар­гументує власні дії, розв'язує типові за­дачі.
9 балів — уміє аргументувати, відсто­яти свій погляд, виявляє особливу допитливість при вивченні об'єктів і явищ. Помічає деталі, вільно використовує здобуті знання, вирішуючи стандартні ситуації, аналізує хід спостереження, бачить причинно-наслідкові зв'язки, встановлює залежності між фізико-гео­графічними особливостями територіїгосподарською діяльністю людини, за­стосовує прийоми аналізу статистичних даних, грамотно порівнює показники, вільно розв'язує задачі у стандартних си­туаціях, складає картосхеми й картоді­аграми.
10 балів — виконує проблемні зав­дання, поставлені вчителем, складає комплексну фізико-географічну харак­теристику, вільно використовує здобуті географічні знання, самостійно робить  висновки й узагальнення. Використо­вує принципи раціонального природо­користування в повсякденній діяльності та працюючи у природі. Вільно засто­совує більшість географічних понять,
класифікує їх.
11 балів — вміє оцінювати виробни­чу діяльність людини та її вплив на при­роду, розуміє суть географічних про­блем. Пропонує виходи з нестандартних ситуацій, вільно переходить від аналізу окремих явищ до аналізу системи гео­графічних явищ. Визначає причинно-наслідкові зв'язки, вільно володіє прийомами роботи з додатковими дже­релами географічної інформації, циф­ровими показниками.
12 балів  —  використовує  гео­графічні джерела інформації для роз­в'язання виробничих і побутових зав­дань,   пропонує   свої   ідеї   щодо вивчення того чи іншого об'єкта. Ус­відомлено обирає форми, методи, за­соби й прийоми виконання практичної роботи відповідно до поставленої мети навчання.         
   Щоб практична робота пройшла ус­пішно, учитель повинен підібрати відповідні завдання, правильно регла­ментувати час, дати чіткі настанови під час пояснення завдань, вибрати най­ефективніші способи й прийоми її ви­конання. 
   Учитель має діяти чітко, опе­ративно, відповідно до обставин, враховуючи зміст і ступінь складності роботи, вміння й навички учнів. 
   У прак­тичній роботі завжди передбачаються елементи самостійності, але слід пам'­ятати, що їй передує колективна робо­та під керівництвом учителя, яка носить інструктивний, навчальний характер.
Категория: Методическая копилка | Добавил: Geo (21.06.2012)
Просмотров: 4061 | Теги: КРИТЕРЇЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІ | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]